Effekterna av skilsmässa på barn som ingen förälder bör ignorera

Om du är en förälder som har genomgått en skilsmässa är den här artikeln inte avsedd att ge dig skuldkänslor. Syftet är i stället att hjälpa dig att känna igen skilsmässans effekter på barn så att du kan möta dem på bästa möjliga sätt.

Om det finns problem eller frågor med ditt barn till följd av skilsmässan finns det hopp. Det finns hjälp att få. Det första steget är att erkänna eventuella effekter som skilsmässan har haft och som har lett till att ditt barn har sociala, känslomässiga, fysiska eller kognitiva problem. Beteendeproblem är den vanligaste signalen på att ditt barn inte klarar av skilsmässan på ett bra sätt.

Vissa barn går igenom skilsmässan utan att påverkas negativt. Även i situationer där det är mycket tumultuöst under skilsmässan kan ett barn verka opåverkat. Det finns andra barn som är traumatiserade och uppvisar känslomässiga och/eller beteendeproblem när föräldrarnas skilsmässa har varit lugn och vänskaplig. Det visar att ett barns reaktion på skilsmässa varierar mycket från ett barn till ett annat.

I en studie från 2021 angavs att vid en utvärdering av tre decennier av forskning har barn statistiskt sett fått det bättre känslomässigt, mentalt och fysiskt om deras föräldrar kan hålla ihop, förbli gifta och arbeta sig igenom sina problem[1]. Det enda undantaget från detta är om det förekommer missbruk.

Det fungerar dock inte alltid på det sättet. Skilsmässa är en realitet i vår kultur och värld i dag. Därför måste vi vara mer medvetna om hur en skilsmässa kan påverka våra barn, känna igen tecken om det finns problem med ditt barn och sedan ge dem den hjälp som behövs. Det är svårt att hjälpa ett barn med ett problem om man inte först erkänner att det finns.

Den här artikeln hjälper dig att bättre identifiera beteendeproblem som kan bero på obearbetade känslor i samband med en skilsmässa.

Du kan göra allt det rätta, det vill säga ge barnet rådgivning, hålla det utanför vuxenfrågorna och dela upp föräldrauppgifterna i godo, men barnet kan ändå få beteendeproblem. Även om du har kryssat i alla rutor och gjort allt för att skydda ditt barn under skilsmässan bör du därför ändå vara medveten om att det kan uppstå problem med ditt barn till följd av detta.

Alla barn är olika. Du kan ha två barn i samma hushåll och det ena barnet verkar hantera skilsmässan bra, medan det andra har uppenbara beteendeproblem som uppstår som en följd av skilsmässan. Detta är inte ovanligt. Det beror på att varje person är annorlunda och unik, liksom deras förmåga att hantera stress, ångest och stora livsförändringar.

Det finns ingen skuld som behövs eller skambeläggning inblandad. Om du är skild är du inte ensam. Faktum är att du är en del av en växande grupp människor runt om i världen. Med det höga antalet skilsmässor i länder runt om i världen och med barn som drabbas måste vi förbereda oss med information om skilsmässans effekter på barn och lära oss att känna igen när våra barn behöver hjälp.

Hur barn tänker om skilsmässa

Barn tänker inte logiskt. De saknar den världserfarenhet och kunskap som vuxna har. Detta innebär att när saker som skilsmässa inträffar kanske de inte har logiska tankar om vad som händer med deras familj.

Det finns barn som kommer att tro att det är deras fel, eller att om de beter sig bättre eller anstränger sig hårdare så kommer deras föräldrar att hålla ihop. Alla barn kommer inte att tänka så här, men många kommer att ha tankar som inte är logiska, rationella eller sunda.

Det är absolut nödvändigt att vuxna har samtal med sina barn så att barnet vet att skilsmässan och situationen inte är deras fel. Föräldrar bör ha en sammanhängande plan för hur de ska prata med sina barn om skilsmässa. Dr Kevin D. Arnold, PhD, förklarar att föräldrar bör hjälpa sina barn att bearbeta de känslor de har om skilsmässa:

”Föräldrar vill skydda sina barn från smärta, än mindre vill de få sina barn att lida. Men lidande händer. Skilsmässoföräldrar har en möjlighet att lära sina barn hur de ska hantera smärta på ett effektivt sätt. I varje ödesdigert läge finns chansen att lära sig och växa; föräldrar som använder skilsmässan som en sådan chans kan hjälpa sina barn att lära sig denna grundläggande sanning.”[2]

Det handlar inte om att skydda våra barn från skilsmässan, för om skilsmässan är nära förestående är den en verklighet i barnets värld. Nyckeln är att hjälpa barnen att effektivt navigera och bearbeta sina känslor och känslor när de går igenom denna stora förändring i familjen.

Sorg och andra känslor

För barn är en av de vanligaste reaktionerna på skilsmässa sorg, enligt Dr Lori Rappaport[3]. Barn gråter och uppträder ofta ledsna när deras föräldrar går igenom en skilsmässa. Denna sorg kan ibland leda till depression, och dessa tecken bör identifieras så att professionell hjälp kan sökas.

Sådana tecken kan vara förlust av intresse för aktiviteter, oförmåga att sova, sova för mycket, plötsligt få problem med akademiska studier, slåss eller få problem i skolan för beteendeproblem. Det finns även andra tecken.

Vissa barn kommer faktiskt att känna sig lättade över att deras föräldrar skiljer sig. I många hem där skilsmässa förekommer finns det en hög grad av känslomässig konflikt. Barn till föräldrar med mycket konfliktfyllda föräldrar känner ofta lättnad över att bråken och konflikterna kommer att upphöra i hemmet.

Sannolikt finns det vanligtvis en blandning av känslor. De känner sig ledsna och lättade. De kan uppleva dessa känslor fram och tillbaka över tid när de bearbetar skilsmässan, vilket vanligtvis tar flera år.

Många skilsmässobarn känner sig också rädda eftersom de inte vet hur deras liv kommer att se ut i framtiden. Deras framtid är fylld av osäkerhet. De kommer också att känna sig arga över att deras familj förändras och att de kanske måste göra stora livsanpassningar, till exempel ett nytt hem eller en ny skola.

Det är normalt att barn har dessa känslor. Det som inte är normalt, och som kräver ingripande, är när barn har beteendeproblem som påverkar hur de fungerar i det dagliga livet.

Vid vilken ålder påverkas barn av skilsmässa?

Barn påverkas av skilsmässa i alla åldrar. Även vuxna som har sina föräldrars skilsmässa senare i livet kan påverkas negativt. Enligt Dr Rappaport kan även spädbarn och småbarn påverkas av skilsmässa. Separationen från en förälder när de måste gå till en annan förälders hem kan orsaka separationsångest för ett spädbarn eller småbarn.

Vetskapen om att alla i alla åldrar kan påverkas av föräldrars skilsmässa innebär att vi inte får utesluta barn när vi bedömer effekterna av en skilsmässa. Bara för att de är tillräckligt gamla för att förstå betyder det inte att de automatiskt har de färdigheter som krävs för att anpassa sig på ett sunt och lämpligt sätt.

Samma sak gäller för små barn. Bara för att de är unga och inte fullt ut förstår vad som händer betyder inte att de inte kommer att påverkas. Stora förändringar i ett litet barns rutiner på grund av skilsmässa kan orsaka dem ångest, vilket kan leda till saker som regression.

Tecken på att ditt barn inte klarar sig bra

När ett barn inte klarar av sina känslor i samband med en skilsmässa kommer det vanligtvis att synas i deras beteende. Det som de inte uttrycker i ord kommer vanligtvis att komma ut på problematiska sätt. Deras beteende kommer att förändras, och det är till det sämre när de inte klarar av skilsmässan på ett bra sätt.

Det är normalt att ett barn har känslor, tankar och känslor om skilsmässa. Det är vanligt att barn (forskning visar att mellan 20-50 % av skilsmässobarn har missanpassningar) har beteendeproblem på grund av skilsmässan. Beteendeproblem och missanpassning är dock tecken på att ett barn inte klarar sig bra och att det behövs ett professionellt ingripande, t.ex. rådgivning.

Nedan följer några av de vanligaste beteendeproblemen som uppstår hos barn när deras föräldrar går igenom en skilsmässa och de inte klarar sig bra. Dessa är inte de enda beteendeproblem som kan uppstå men är några av de vanligaste.

Regression

Detta beteende ses oftare hos yngre barn. Till exempel börjar barn som redan är pottränade att ha olyckor eller kissa i sängen på natten. De kan återuppta tummen sugandet eller andra barnsliga beteenden som de tidigare hade vuxit ifrån. Regression är ett tecken på att barnet inte klarar av situationen bra och att professionell hjälp kan behövas. För yngre barn kan lekterapi vara till hjälp.

Utvecklingsförseningar

Barn som har uppnått sina milstolpar normalt och sedan börjar uppvisa förseningar bör bedömas. Ett barn som till exempel satt upp och kröp vid normal utvecklingsålder, men som nu är klängig och inte går vid 24 månader bör tas till sin barnläkare för bedömning.

Behövande beteende

Små barn som inte kan uttrycka sig med ord visar ofta beteendeindikationer när något stör dem. För ett barn som går igenom en skilsmässa kan vissa former av behövande beteende vara normalt. De vill tillbringa mer tid med sina föräldrar när de får tid med dem. De kan gråta oftare när de övergår från hemmet till dagis eller från den ena förälderns hem till den andra.

När det gäller skilsmässans effekter på barn måste föräldrarna vara medvetna om de beteenden av behov som kan uppstå. Om de blir störande för det dagliga livet kan man behöva rådgöra med en barnpsykolog eller rådgivare. De kommer att ha några lösningar och kunna bedöma en familjs unika situation. Föräldrarna måste inse att extrem behovstänkande inte är normalt och att man bör söka hjälp i sådana fall.

Vredesutbrott eller utbrott

Vredesutbrott är normalt för barn under fem år. De är faktiskt ganska vanliga för 2-3-åringar. I vissa fall där det pågår en skilsmässa blir dock vredesutbrotten mycket vanligare. Barn som är äldre än fem år kan gå tillbaka och börja få vredesutbrott igen. Det är en indikation på att deras situation överväldigar dem och att de har svårt att hantera den.

Äldre barn, t.ex. tonåringar, kan få känslomässiga utbrott. Dessa utbrott kan kännetecknas av skrikande, skrikande, obstinat och en brist på logik och rationellt tänkande när de befinner sig i detta tillstånd.

Om dessa beteenden förekommer utanför de normala åldersanpassade temperamentsutbrotten bör man söka rådgivning eller professionell hjälp för barnet så att det kan lära sig att bearbeta sina känslor och känslor på ett sunt sätt.

Att hamna i trubbel i skolan

Barn som tidigare inte har ställt till med problem i skolan och som sedan börjar få problem med myndigheter bör inte ignoreras. Deras beteende är ett sätt att agera för att få uppmärksamhet eller som en kanal för sina känslor. De kanske är arga på grund av föräldrarnas skilsmässa.

När de tillfrågas om skilsmässan säger de till sina föräldrar att de mår bra och att allt är okej. De vet inte hur de ska uttrycka sina känslor på rätt sätt och förtränger i stället sina känslor. När det sedan blir jobbigt i skolan agerar de genom att sparka på barnets stol framför dem eller knuffa sina klasskamrater.

De gör dessa beteenden som en kanal eller möjlighet för dem att få ut sin ilska. Detta är dock inte ett sunt sätt för dem att bearbeta sin ilska mot skilsmässan. De bör få lära sig av en professionell person hur de ska prata och bearbeta sin ilska på lämpligt sätt.

Slåss med andra barn

Förutom att hamna i trubbel i skolan omvandlar vissa barn sin ilska, vrede och stress till aggressivitet mot sina kamrater. De kan hamna i slagsmål och konflikter med vänner eller klasskamrater när detta tidigare aldrig var ett problem.

Föräldrarna bör hjälpa dessa barn genom att ge dem den hjälp de behöver för att förstå att deras känslor är normala och att de kan prata om dem i stället för att stänga in ilskan och sedan låta den explodera på andra.

Ätproblem

När vissa barn inte klarar av en skilsmässosituation på ett bra sätt kan de utveckla ätproblem. För tonåringar kan detta vara en legitim ätstörning som anorexi eller bulimi. För yngre barn kan det till och med yttra sig som undvikande av mat eller extremt kräsen ätande som kan leda till en ätstörning som ARFID (avoidant resistant food intake disorder). Detta kan vara en av de farligaste effekterna av skilsmässa på barn eftersom det kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Föräldrar bör vara medvetna om sina barns förändrade beteende, och särskilt om matmönster som kan vara skadliga för barnets hälsa på lång sikt. För vissa barn kan detta även innefatta binge-eating. De uttrycker inte sina känslor med ord, utan äter istället för att hitta en känsla av tröst. Detta kan leda till hälsoproblem som fetma, diabetes och högt blodtryck om beteendet blir allvarligt eller genomgripande under en längre tidsperiod.

Det finns behandlingsprogram och rådgivare som specifikt kan hjälpa till om ätproblem börjar manifestera sig som ett beteendemönster. Föräldrar måste vara vaksamma och medvetna om sina barns matvanor, särskilt när det sker stora förändringar i livet, till exempel en skilsmässa. Det är lättare att behandla ett sådant problem tidigare, innan beteenden och vanor blir inrotade.

Sömnproblem

Barn till skilda föräldrar kan drabbas av sömnlöshet. De kan också sova för mycket om de börjar bli deprimerade. Deras sömnrutiner bör vara konsekventa från det ena föräldrahemmet till det andra så att de inte utvecklar störande sömnproblem. Om ett barn uppvisar betydande sömnproblem bör man söka råd hos en barnläkare.

Riskfyllt beteende

Det är normalt att tonåringar upplever någon form av uppror. Men om detta uppror tar sig uttryck i form av droganvändning eller rymmer hemifrån måste professionell hjälp sökas. Riskfyllt beteende är ett rop på hjälp. Deras rop på hjälp bör mötas med kärlek, omsorg och en önskan att ge dem den hjälp de behöver.

Drop-in akademisk prestation

De akademiska prestationerna kan fluktuera. En allvarlig nedgång i betyg och akademiska prestationer bör dock inte ignoreras. Ett barn som till exempel går från att ha fått högsta betyg som en motiverad student och sedan sjunker ner till bara C på en termin har sannolikt problem med att klara sig själv.

Deras akademiska prestationer kan vara lidande på grund av att de är deprimerade eller att de inte längre kan koncentrera sig under lektionerna. Föräldrarna bör hjälpa sina barn, inte bara med handledning och akademisk hjälp. Barnets känslomässiga tillstånd bör behandlas med rådgivning.

Det finns sannolikt underliggande känslomässiga problem som uppstår när deras föräldrar skiljer sig och en betydande nedgång i deras akademiska prestationer tyder på att de inte bearbetar sina känslor på rätt sätt, eftersom det hämmar deras akademiska liv.

Självmordstankar

Självmordstankar, och särskilt eventuella självmordsförsök, kräver omedelbar intervention och hjälp. När någon uttrycker att de vill dö eller att de vill ta livet av sig måste dessa ord alltid tas på allvar.

Det finns vissa tonåringar och förtonåringar som ”försöker” begå självmord som ett rop på hjälp. Deras avsikt är inte döden, utan i stället att få föräldrarnas uppmärksamhet. Tyvärr lyckas en del av ”försöken” och leder till döden. Det är därför ord om att vilja dö eller begå självmord alltid bör tas på allvar.

Du kanske tror att ditt barn aldrig skulle fullfölja det, men de kan göra det bara för att bevisa sin ståndpunkt, och kommer tyvärr i vissa fall att lyckas. Om du har en närstående som har uppvisat självmordsbeteende eller hotat med självmord finns det omedelbar hjälp via Suicide Prevention Lifeline.

Självskadebeteende

Professionella blir alltmer medvetna om självskadebeteende och självstympning hos tonåringar och förtonåringar. Tonåringar tenderar att dölja dessa beteenden och skär sig på mindre synliga ställen, t.ex. på låren eller magen. Vissa är dock mer uppenbara och uppenbara med sina beteenden.

Oavsett vilket bör man söka omedelbar hjälp om man har ett barn som skadar sig själv. De klarar inte av sin mentala och känslomässiga stress på ett sunt sätt. Självskadebeteende eller självskadebeteende kan innefatta att skära sig, rista in i huden, bränna sig, dra ut håret och mycket annat.

Om du tror att ditt barn kanske skadar sig själv behöver det omedelbar hjälp. Gå gärna till krisens textlinje om du vill ha mer information om hur barn tillfogar sig självskadebeteende eller om du tror att ditt barn skadar sig själv. Du kan nå ut till omedelbar hjälp via den webbplatsen.

Inlåsning

När tonåringar eller förtonåringar börjar hamna i trubbel och blir arresterade är det ett rop på hjälp. Ignorera inte deras dåliga beteende och skriv upp det som att de bara är tonåringar. Om de upplever skilsmässa från sina föräldrar kan detta beteende härröra från den känslomässiga oron som inte har behandlats. Även om de har fått lite rådgivning tidigare kan de sannolikt behöva hjälp och ingripande igen.

Somatiska problem

Ett vanligt tecken på oro hos barn när de har känslomässiga problem är somatiska problem. Detta visar sig vanligtvis i form av upprepad huvudvärk, magsmärtor eller andra fysiska besvär. De kan vara verkliga eller inbillade.

Ofta är det känslorna som driver smärtan eller den fysiska åkomman till att bli verklig. Ett barn kan till exempel klaga på magsmärtor dagligen, särskilt när det måste övergå från den ena förälderns hem till den andra. Det som kanske börjar som ett påhitt i deras huvud kan bli verkligt när kroppen reagerar på stress och olösta känslor på problematiska sätt.

Om ditt barn har upprepade fysiska besvär, såsom huvudvärk, magsmärtor eller andra problem, ska du inte ignorera deras klagomål.

Hjälp ditt barn att bli känslomässigt intelligent

Emotionellt intelligenta människor kan uttrycka sina känslor och bearbeta dem på ett sunt sätt så att de inte förtränger känslor. Att förtränga känslor leder ofta till beteendeproblem, till exempel de som diskuterats tidigare.

Vi kan hjälpa våra barn att lära sig att bli känslomässigt intelligenta genom att lära dem hur de kan prata om hur de känner. Det är ofta ett inlärt beteende som inte kommer enbart genom instinkt. Barn bör lära sig hur man på lämpligt sätt talar om och bearbetar sina känslor och känslor.

Det finns många sätt för föräldrar att lära sina barn att uttrycka sina känslor på ett sunt sätt[4], bland annat:

  • Hjälp ditt barn att identifiera namnet på den känsla det upplever.
  • Prata om sunda sätt att hantera känslor, till exempel genom att prata ut saker och ting och genom djupa andningsövningar.
  • Vara en vårdande kontakt med ditt barn så att det känner att det kan komma till sin förälder när det upplever förhöjda känslor.
  • Motstå bestraffning när de agerar på grund av känslomässig oro; arbeta istället för att hjälpa dem att prata om sina känslor och känslor.
  • Låt ditt barn öva på att prata om sina känslor, och beröm dem när de pratar och uttrycker sig.

Det är inte lätt för en förälder eller ett barn att gå igenom en skilsmässosituation. Föräldrar bör vara medvetna om det känslomässiga tumult som deras barn troligen går igenom, så att de kan uppmuntra dem att uttrycka det genom sund dialog och samtal.

Avslutande tankar

Många barn bearbetar en skilsmässa utan allvarliga problem. Vi kan dock aldrig vara säkra på vilka barn som kommer att få problem med att hantera en skilsmässa. När föräldrarna kan identifiera beteendefrågor och problem som uppstår under eller efter en skilsmässa kan de hjälpa sina barn att få den hjälp de behöver.

Beteendeproblem brukar vara ett tecken på att barnet inte bearbetar sina känslor på rätt sätt. Hoppet finns i att ge barnet den hjälp som det behöver. Att vara deras stödsystem för att hjälpa dem att prata om sina känslor är till hjälp, liksom att söka professionell rådgivning när beteendeproblem uppstår.